fredag, mars 14, 2014

Jeg fant, jeg fant! // Hidden treasures

Forrige uke satte snekkeren i gang med rom nr. 5 (mitt arbeidsrom) av 7 som skal pusses opp i denne runden. Noen husker kanskje at jeg så inderlig ønsket å beholde den vakre, gamle veggen med nummererte planker inne på soverommet, men at jeg måtte inngå et tapetkompromiss der. Jeg ble fornøyd med soverommet, men klarte ikke å gi slipp på ønsket om å ha en slik gammel, brungylden og sjarmerende vegg fram i dagens lys i et av husets rom, og la dermed den snedige planen om å gjøre det på mitt arbeidsrom - HVIS det ble avdekket tilsvarende vegger der. Og det ble det! Hurra! Og nei, jeg var IKKE åpen for forhandlinger denne gangen ;o) Bildet over viser at også her har en snekker nummerert plankene i 1896, og jeg liker det jeg ser :o)
 
Last week the carpenter started renovating room # 5 (my studio) of 7 which will be renovated in this round. Some may remember that I so desperately wanted to keep the beautiful old wall with numbered boards in the bedroom, but had to make a wallpaper compromise in there. I was pleased with the result, but could not let go of the desire to get one old, golden and charming wall out in the light of day somewhere in the house. I made the cunning plan to do so in my studio - IF such walls were revealed. And it was! Hooray! And no, I was NOT open for negotiations this time ;o) The picture above shows that in 1896 a carpenter numbered these planks, and I like what I see :o)
 
 
Bildet over, som viser veggen med tallene, er tatt med blitz og her gjengis den gyldne fargen ganske tett opp til slik den oppleves i dagslys. En rundtur i rommet viser at det slett ikke er manko på gamle, vakre vegger her - men det er altså den under skråtaket jeg vil bevare, siden det kun er den som har nummererte planker. Generelt ønsker jeg å ha det så lyst som mulig rundt meg, så på de andre kommer ny perlestaffpanel som skal males egghvit.
 
The picture above, which shows the wall with the numbered boards, is taken with a flash and shows the golden colour pretty close to the way it is perceived in daylight. A tour of the room shows that there is no shortage of beautiful old walls here - but it is the one under the sloping roof I want to keep, as it is the only one with numbered boards. In general I like my surroundings to be as light as possible. Hence eggshell painted new panel on the remaining walls. 
 

Jeg var faktisk helt uforberedt på at veggen under skråtaket også hadde nummererte planker, og hadde derfor laget en planløsning for møbleringen av dette rommet med tanke på at det var veggen man ser på bildet over som skulle bevares. Siden lykken egentlig sto meg dobbelt bi, er jeg ikke akkurat lei meg for å drodle videre på ideene om hvordan jeg skal møblere rommet. Dette er et godt eksempel på at det er forskjell på problemer og utfordringer :o)
 
I was actually quite unprepared for the numbered boards on the wall under the sloping roof. My plan for furnishing this room was based on preserving the wall you see in the picture above. Since my luck was sort of double in this case, I'm not exactly sorry to to be forced to keep doodling on the ideas of how to furnish my studio. This is  such a good example of the difference between problems and challenges: o)Ingen kommentarer: