lørdag, august 13, 2005

Geeky Tulip Secret

Tulipanene blir stadig flere - nå har "hemmeligheten" vokst med nærmere 20 cm! Altså blir det stadig større sannsynlighet for at dette her også en gang blir ferdig. I utgangspunktet er hver tulipan strikket etter samme diagram, som er rotert for å få variasjoner. Etter hvert har det vist seg at noen av tulipanene nok har genfeil eller har blitt mutert - så variasjon er det ingen mangel på... her er noen eksempler:


The Tulip Secret has grown about 20 cm, which absolutely encreases the probability of this project to be finished at some point. Each tulip was knit up from the same diagram, only rotating it to make variations in the repeat pattern. Apparently some of the tulips are genetically imperfect or maybe mutated...? A few examples:

Ingen kommentarer: